Organisatie

Kwaliteit en cliëntgerichtheid

Het kwaliteitsniveau wordt op alle aspecten binnen onze organisatie nauwlettend in de gaten gehouden. De begeleiding en zorg, de relatie met de cliënt, de professionaliteit van onze begeleiders, de accommodatie, de veiligheid en de organisatie met de diverse functies en procedures maken hier onderdeel van uit. We doen dit op een systematische wijze volgens het kwaliteitssysteem van onze brancheorganisatie Federatie Landbouw en Zorg.Wij zijn in het bezit van het keurmerk 'Kwaliteit Laat Je Zien' van de Federatie Landbouw en Zorg.

Wij vinden het uiteraard van groot belang dat u tevreden bent over de diensten die wij bieden. Wij benaderen u dan ook periodiek om uw oordeel hierover te geven. We doen dit door evaluatiegesprekken, enquêtes en het organiseren van inspraakmomenten.Mocht u toch niet tevreden zijn, heeft u een klacht of wilt u een incident bespreken dan hebben wij hiervoor een klachtenprocedure. Tevens hebben wij een onafhankelijke vertrouwenspersoon waarmee u één of meerdere gesprekken kunt voeren en die u kan adviseren of hulp bieden bij het oplossen van een klacht of incident.

Deskundigheid

Momenteel werken wij met een klein en hecht team, gekwalificeerd in het werken met onze cliënten. Gezamelijk zijn wij verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van onze cliënten en de bedrijfsvoering van Ezra. Wij worden ondersteund door een begeleider, die is afgestudeerd aan de opleiding Sociaal Pedagogische Hupverlening. Daarnaast hebben we een begeleider voor de dagbesteding ouderenzorg. Tevens worden wij bijgestaan door een psychiatrisch verpleegkundige van SOCO, stagiaires en een aantal vrijwilligers. Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. De hoeveelheid begeleiding en ondersteuning die we kunnen bieden is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van onze cliënten. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten structuur en regelmaat krijgen, zodat de dag voor hen voorspelbaar verloopt. In overleg met jou en/of je wettelijke vertegenwoordigers stellen we een ondersteuningsplan op met doelen waaraan jij met onze hulp gaat werken. Minimaal één keer per jaar houden we met jou en/ of je wettelijke vertegenwoordigers een evaluatie welke aanleiding kan geven tot het bijstellen van doelen of het bepalen van nieuwe doelen.

Werkwijze

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten structuur en regelmaat krijgen zodat de dag voor hen voorspelbaar verloopt. In overleg met de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers stellen we een begeleidingsplan op met doelen waaraan we samen gaan werken. Minimaal 1 keer per jaar houden we samen een evaluatie welke aanleiding kan geven tot het bijstellen van doelen of het bepalen van nieuwe doelen.

Samenwerking

Om als kleinschalige organisatie minder kwetsbaar te zijn, is samenwerking met andere professionele organisaties noodzakelijk. In de samenwerking kunnen we elkaar als professionals een dienst bewijzen door expertise en ervaringen te delen.Wij zijn lid van de Vereniging Boer en Zorg in Gelderland, Coöperatie Boer en Zorg en de Federatie Landbouw en Zorg. Om onze kennis actueel te houden volgen wij diverse trainingen en cursussen. Wij hebben Stigas en SBB als samenwerkingspartner.

Sociale kaart

Bent u op zoek naar vrijwilligersorganisaties of andere zorgorganisaties in uw regio dan verwijzen wij u graag naar de Sociale Kaart Nederland.

Onze partners